Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
 От главното меню изберете СЪДЕБНИ ДЕЛА, след това изберете ТЪРСЕНЕ или кликнете на РЕШЕНИ ДЕЛА. Избере вида на делото ГРАЖДНАСКО или НАКАЗАТЕЛНО. Ако търсите съдебни актове на друг съд изберете Централизираният уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове.

     
Kадастър и Имотен Регистър на България
  Kадастър и Имотен Регистър на БългарияАдвокатска колегия гр.Пазарджик

Нотариуси

Вещи лица за региона

Бързи връзки
Окръжен съд
Административен съд
Апелативен съд
Върховен административен съд
Висш Съдебен Съвет

 

Районен съд Пазарджик
Адрес:Пазарджик 4400
ул. „Хан Крум” 3
e-mail:rcourt-pz@rcourt-pz.info
Председател:  Веселка Златева
Приемно време:
Всяка сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа, след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Няма да бъдат приемани лица, които имат висящи дела.
Писмените заявления се подават в стая № 19.
Зам.Председател: Елисавета Радина


  Районният съд в гр. Пазарджик е един от 113 районни съдилища в България. На ПзРС са подсъдни всички граждански, наказателни и административно-наказателни дела като първа инстанция, освен тези, които със закон са възложени на друг съд. Съдът разглежда и дела по жалби или протести срещу актове на особени юрисдикции и други органи. Неговите актове се обжалват пред Окръжен съд гр.Пазарджик. Към Пазарджишкия районен съд са обособени самостоятелни служби - Съдебно-изпълнителна и Служба по вписванията.


ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ
РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК
в Съдебната палата ет.2, ст.№51 е с работно време
от 9:00 до 17:00ч.
Телефон за информация и контакти:
034/409 608 - Карамфилка Бонджова - координатор, ст.№6

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет е обявен конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас. Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.
Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019г.


Информационен център в съдебната палата има непрекъснато работно време от 9:00 до 16:30ч.
Телефон за информация: 034 409 507

Видеопоредицата „Третата власт отвътре“ съдържа 10 тематични рубрики, представящи съдебната власт. Рубриките са създадени по проект на ОПАК „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“.

Научи повече


  Считано от 13.05.2013г. Районен съд Пазарджик в качеството му на юридическо лице е регистрирано по Закона за данък добавена стойност на основание чл.96 ал.1 във връзка с чл. 3 ал.5 т.1 б.о от ЗДДС за услугите, предоставяни от държавните съдебни изпълнители, поради което за същите се дължи ДДС.

Банкова информация: ЦКБ АД клон Пазарджик
   
Банкова сметка за внасяне на държавни такси:
  IBAN: BG50CECB979031F4096000
   
Банкова сметка за депозити за вещи лица, свидетели, особени представители,гаранции и частни суми:
  IBAN: BG57CECB979033F4096000
   
SWIFT BIC код
  CECBBGSF
  На основание чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой събирането на приходи и други постъпления в лева в Районен съд могат да се осъществяват чрез ПОС терминал с валидни банкови карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. ПОС терминалното устройство е инсталирано в Информационен център на първия етаж в сградата на Съдебната палата.

  Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

  Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

  Попълнената анкета може да бъде изпратена на rcourt-pz@rcourt-pz.info или предоставена в Районен съд - Пазарджик на ет.2, ст.19.

 
Районен съд - Пазарджик стартира електронно известяване, чрез което ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския Процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното с нарочно заявление от страните по Гражданските дела. Правилата за ел.известяване може да видите ТУК, а заявлението може да изтеглите от ТУК.