Видеопоредицата „Третата власт отвътре“ съдържа 10 тематични рубрики, представящи съдебната власт. Рубриките са създадени по проект на ОПАК „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“.